top of page

NOTIS KESELAMATAN, PENGECUALIAN DAN PELEPASAN
 

Tetamu yang dihormati,

Keselesaan, keselamatan dan keseronokan anda adalah keutamaan kami. Sila semak notis berikut dengan teliti dan gunakan langkah berjaga-jaga dan akal yang sama seperti yang anda lakukan di rumah, semasa anda menginap di Resort kami. Anda dengan ini bersetuju bahawa anda mempunyai akses kepada dan telah membaca dan bersetuju dengan semua Terma & Syarat Tempahan Resort, termasuk tanpa had peruntukan mengenai Penepian dan Pelepasan COVID-19 dan Protokol seperti yang diterbitkan di tapak web Resort:  www.abodebrunei.com

Notis Keselamatan

 • Untuk sebarang kecemasan di tempat penginapan ini, sila hubungi Penerimaan Tetamu atau dail (673) 7375825 untuk menghubungi Operator Resort.

 • Tiada penyelamat bertugas di kawasan kolam.

 • Ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak-anak. Tiada pengganti untuk pengawasan ibu bapa atau penjaga.

 • Atas sebab keselamatan serta kebimbangan terhadap privasi tetamu kami, Resort melarang operasi atau penggunaan dron di atau di mana-mana bahagian ladang dan sungai kami.

 • Anda bersetuju untuk mematuhi protokol keselamatan yang dikeluarkan oleh Resort serta yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei dan agensi Kerajaan yang berkaitan dengan COVID-19 atau sebarang penyakit berjangkit lain.

 • Anda bersetuju untuk berhati-hati dan berhati-hati semasa berjalan di sekitar Resort. Ini termasuk membaca dan mematuhi semua papan tanda berjaga-jaga, memerhatikan langkah anda dan berhati-hati menggunakan tangga, laluan, laluan pejalan kaki, lantai dan kawasan yang serupa di Resort untuk mengelakkan tersandung, tergelincir dan terjatuh, yang semuanya boleh mengakibatkan kecederaan. Resort tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kecederaan akibat kegagalan anda untuk mengawasi langkah anda atau berhati-hati semasa berjalan di sekitar Resort. Jika anda mempunyai sebarang keraguan tentang laluan pejalan kaki, laluan, tangga atau permukaan tertentu, sila dapatkan bantuan SEBELUM menggunakan atau mengelak kawasan itu jika anda mempunyai sebarang keraguan atau sebarang mobiliti fizikal atau batasan lain. Sila berhati-hati pada setiap masa. Jika perlu, dapatkan bantuan sebelum anda memerlukannya.

 • Hujan dan permukaan basah adalah perkara biasa dalam persekitaran tropika. Mana-mana permukaan mungkin licin apabila basah. Hujan dan permukaan basah yang terhasil dianggap sebagai keadaan terbuka dan jelas yang anda akan dianggap sedar.

 • Sentiasa periksa suhu air sebelum menggunakan air dari singki atau memasuki tab mandi atau pancuran mandian atau kolam. Suhu air mungkin menjadi panas untuk membantu memastikan kualiti air yang betul. Elakkan melecur dengan memeriksa suhu air sebelum digunakan.

 • Minuman panas mungkin sangat panas. Berhati-hati untuk mengelakkan tumpahan dan luka terbakar akibat minuman panas dan bahan makanan.

​ 

Andaian Sukan Air Terhadap Risiko dan Pembebasan Liabiliti

 • Resort ini menawarkan beberapa aktiviti sukan air termasuk perjalanan bot (selepas ini dirujuk sebagai "aktiviti sukan air").

 • Anda bersetuju untuk menggunakan peralatan dan kemudahan sukan air Resort dan entiti lain yang berkaitan dengan risiko anda sendiri.

 • Kecederaan dan lemas boleh berlaku walaupun di perairan cetek atau tenang. Alat keapungan seperti jaket keselamatan, hendaklah dipakai pada setiap masa semasa menyertai aktiviti sukan air. Jangan sekali-kali mencampurkan minuman, ubat-ubatan atau ubat-ubatan dengan sukan air atau berenang.

 • Pendedahan kepada matahari dan haba boleh mengakibatkan selaran matahari, strok haba dan dehidrasi. Pakai pakaian pelindung dan pelindung matahari. Minum banyak air.

 • Anda mengakui bahawa aktiviti renang dan sukan air melibatkan RISIKO termasuk tetapi tidak terhad kepada: lemas; kecederaan; perlanggaran dengan kapal air, perenang dan objek lain; terbalik; tenggelam; impak dengan penunggang lain dan permukaan air; terbakar tali; tergelincir atau jatuh; kecederaan otot; kehadiran dan sifat hidupan liar dan hidupan marin yang tidak dapat diramalkan; dan kejadian lain yang boleh dijangka dan tidak dijangka yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kematian. Banyak daripada risiko ini tidak dapat dihapuskan kerana sifat aktiviti renang dan sukan air.

 • Dengan mengambil bahagian dalam aktiviti renang dan sukan air, anda, bagi pihak anda sendiri dan mana-mana kanak-kanak bawah umur yang anda bertanggungjawab, dengan ini bersetuju untuk MEMANGGUNG tanggungjawab untuk semua risiko tersebut termasuk sebarang risiko yang disebut atau tidak disebut dalam dokumen ini.

 • Sekiranya berlaku kecederaan, anda membenarkan sebarang rawatan perubatan dan pengangkutan yang diperlukan secara munasabah untuk menangani kecederaan atau keadaan tersebut. Anda bersetuju bahawa anda mempunyai insurans perubatan yang mencukupi dan anda bersetuju untuk membayar semua kos menyelamat, perkhidmatan perubatan dan pengangkutan kecemasan. Dengan melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti sukan air, anda MENJAMIN DAN MEWAKILI bahawa SEBELUM terlibat dalam mana-mana aktiviti sedemikian anda telah menerima latihan, pengalaman dan taklimat keselamatan yang mencukupi, dan telah MEMBACA DAN MEMAHAMI semua papan tanda keselamatan dengan TELITI.

Aktiviti Berasaskan Darat, Pelancongan & Pengembaraan Andaian Risiko dan Pembebasan Liabiliti

 • Aktiviti berasaskan darat termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti Resort dan lawatan dan lawatan luar tapak, mempunyai risiko yang boleh mengakibatkan kerugian, kerosakan, kecederaan, penyakit atau kematian. Penyertaan anda dalam aktiviti sedemikian adalah secara sukarela. Anda bersetuju untuk menanggung semua risiko yang berkaitan. Resort tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerosakan, penyakit, kecederaan atau kematian dalam apa jua pun, akibat daripada aktiviti tersebut.

 • Aktiviti di tapak termasuk kelas kecergasan, yoga, berbasikal, jenis, gim, menari dan semua aktiviti lain mempunyai risiko. Anda bersetuju untuk membaca, memahami dan mematuhi semua papan tanda keselamatan dan menggunakan penjagaan yang sewajarnya dan berhati-hati apabila terlibat dalam sebarang aktiviti sedemikian dan menanggung sebarang risiko yang berkaitan.

​​

Alahan makanan; COVID-19; Penyakit Lain; Andaian Risiko dan Pembebasan Liabiliti

Dalam apa jua keadaan, Resort, pemiliknya, pekerja, ejen, penanggung insurans dan mana-mana pengendali pelancongan pihak ketiga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, penyakit atau kerugian akibat alahan makanan, penyakit berjangkit termasuk tetapi tidak terhad kepada COVID-19, atau mana-mana serangga- penyakit bawaan atau tropika. Sebagai syarat untuk mendaftar masuk di Resort atau berada di hartanah Resort, anda mengakui semua risiko tersebut dan bersetuju untuk menanggung sepenuhnya semua risiko tersebut secara sukarela dan memastikan resort, pemilik, pegawai, pengarah, pekerja, syarikat insurans dan mana-mana ketiganya tidak berbahaya. pengendali pelancongan parti dan ejen pelancongan untuk semua risiko tersebut.  ​ 

Penepian dan Pelepasan Liabiliti dan Undang-undang yang Mentadbir

 • Sebagai pertimbangan untuk menggunakan pelbagai perkhidmatan, kemudahan, kemudahan dan barangan yang disediakan oleh Resort, dan sebagai syarat mendaftar masuk di Resort atau sebaliknya berada di atas hartanah Resort, anda mengakui bahawa terdapat risiko yang terlibat dalam menggunakan pelbagai perkhidmatan, kemudahan, kemudahan dan barangan yang disediakan oleh Resort dan secara sukarela menanggung risiko tersebut. Tambahan pula, anda, waris, wasi, pengganti dan penerima serah hak anda atau wakil lain bersetuju untuk melepaskan, tidak berbahaya, dilepaskan selama-lamanya dan tidak akan mendakwa atau sebaliknya bertanggungjawab Resort, pemiliknya, pekerja, pegawai, sekutu, ejen, penanggung insurans, pembekal, wakil, mana-mana pengendali pelancongan pihak ketiga dan ejen pelancongan berkenaan dengan mana-mana dan semua tindakan, punca tindakan, tuntutan dan tuntutan yang berkaitan dengan sebarang kecederaan, penyakit, hilang upaya, kematian, kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk atau sifat apa jua yang timbul daripada atau disebabkan oleh penggunaan barangan, perkhidmatan, kemudahan dan kemudahan yang ditawarkan oleh Resort termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, kemudahan dan kemudahan yang dinyatakan di sini. Pengecualian ini meliputi risiko penyakit berjangkit termasuk tetapi tidak terhad kepada COVID-19 serta pembelian lawatan luar tapak, persiaran, aktiviti atau pengangkutan yang diatur melalui kaunter maklumat di tapak Resort atau mana-mana pengangkutan yang dianjurkan oleh Resort pada anda. pihak termasuk pengangkutan ke dan dari lapangan terbang.

 • Perjanjian ini hendaklah mengikat di sisi undang-undang dan akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negara Brunei Darussalam. Mahkamah Negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penginapan anda di Resort. Anda bersetuju bahawa sebelum mengemukakan kepada mahkamah, sebarang pertikaian yang timbul daripada perjanjian ini akan terlebih dahulu dirujuk kepada pengantaraan di Negara Brunei Darussalam.

 • Dengan menandatangani di bawah anda mengisytiharkan bahawa anda telah mencapai umur yang sah dan kompeten di sisi undang-undang untuk menandatangani penepian dan pelepasan daripada perjanjian liabiliti ini, dan memberi keterangan bahawa anda telah menandatangani penepian dan pelepasan ini daripada perjanjian liabiliti secara bebas dan memahami sepenuhnya terma dan syarat seperti yang dinyatakan di dalamnya.

 • Adalah dipersetujui bahawa kanak-kanak / bawah umur adalah tanggungjawab ibu bapa. Jika peserta berumur di bawah lapan belas (18) tahun, ibu bapa atau penjaga yang sah mesti menandatangani di bawah. Sebagai ibu bapa/penjaga sah peserta, dengan menandatangani di bawah, anda memberi keterangan bahawa anda telah menandatangani penepian ini dan pelepasan daripada perjanjian liabiliti dan memahami sepenuhnya terma dan syarat seperti yang dinyatakan di dalamnya.

 • Jika mana-mana peruntukan perjanjian ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan itu hendaklah diputuskan daripada perjanjian. Baki perjanjian itu kemudiannya akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan tidak pernah terkandung di sini.
   

Penafian Berjangkit Tetamu Perjanjian COVID-19

Dengan risiko COVID-19, pendedahan tidak boleh dihapuskan dalam suasana perjalanan dan pelancongan. Walaupun kami telah membuat pelaburan yang diperlukan dalam kesihatan dan keselamatan, latihan kakitangan, peralatan dan produk untuk membantu memastikan anda mempunyai percutian yang selamat, kami juga perlu memastikan bahawa setiap tetamu memahami dan bersetuju untuk mengikuti protokol kesihatan dan keselamatan berikut semasa menetap, mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan di Negara Brunei Darussalam sebagai tambahan kepada sebarang garis panduan tambahan yang mungkin mereka sediakan kemudian:

 • Bersihkan tangan dengan segera sebaik tiba di resort serta sebelum memasuki setiap restoran, kedai, spa, kolam renang, penerimaan tetamu dan Kelab Kanak-kanak.

 • Bersetuju dengan sanitasi bagasi semasa ketibaan.

 • Setuju bahawa maklumat kesihatan yang diberikan melalui aplikasi BruHealth saya adalah mengikut pengetahuan anda yang terbaik, tepat, benar dan betul dalam semua aspek, dan tiada maklumat telah ditinggalkan.

 • Pakai topeng muka sepanjang masa di kawasan awam.

 • Sentiasa berusaha untuk mengekalkan penjarakan sosial 2m.

 • Bersetuju untuk dinilai untuk simptom COVID-19 dua kali sehari.

 • Ini termasuk menilai simptom seperti selesema, simptom gastrousus (cth muntah atau cirit-birit), kehilangan bau atau rasa, pengukuran suhu dan soalan berkaitan perubatan lain.

 • Bersetuju untuk melaporkan dengan segera sebarang gejala seperti selesema atau demam yang mungkin dialami.

 • Perhatikan dan amalkan maklumat yang terkandung dalam papan maklumat COVID-19 di sekitar hartanah.

 • Bersetuju untuk menjalani ujian PCR atas permintaan Kementerian Kesihatan sekali di tempat penginapan.

 • Jangan tinggalkan hartanah Resort sepanjang penginapan dan/atau berhenti dan keluar dari kenderaan di mana-mana semasa pemindahan lapangan terbang contohnya di kedai-kedai tempatan, restoran, dsb.

 • The Abode Resort & Spa dan ahli gabungannya berhak untuk membatalkan kontrak berdasarkan maklumat yang salah yang dipaparkan berkaitan dengan harga atau perkhidmatan pada bila-bila masa. 

bottom of page